HomeANNOUNCEMENTSΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣDetails - ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ {2002 - 2004}

Email Print

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Event 

Title:
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ {2002 - 2004}
When:
09.02.2004
Category:
Ετήσιος Απολογισμός

Description

(Το κείμενο αυτό αποτελεί ανάλυση των περιληπτικών πεπραγμένων της Επιτροπής, για τη διετία 2002-4, που εγκρίθηκαν και απεστάλησαν στην Ε.Γ.Ε. για να περιληφθούν στα πεπραγμένα της. Η σημερινή αποστολή και ενημέρωση γίνεται με απόφαση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας.)

Το Ε.Γ. της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, στο διάστημα της θητείας του από το 2002 έως το 2004, προγραμμάτισε και πραγματοποίησε τις παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Το Εκτελεστικό Γραφείο της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας (ΕΕΥ) αποφάσισε τον απολογισμό και ενημέρωση των μελών, αλλά και όλων των Υδρογεωλόγων, επί των προγραμματισμών και δραστηριοτήτων, για την ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπής ως ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή ενημέρωση.
 2. Το Ε.Γ. πραγματοποίησε έξι συνεδριάσεις του Ε.Γ.
 3. Το Ε.Γ. ενημέρωνε, σε τακτική βάση, με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος, Ελληνικά και διεθνή.
 4. Η Επιτροπή διοργάνωσε με επιτυχία το 6ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο στην Ξάνθη (υπεύθυνος Ι. Διαμαντής).
 5. Αποφασίστηκε η διοργάνωση του 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου στην Αθήνα (υπεύθυνος Γ. Στουρνάρας). Αποφασίστηκε επίσης το συνέδριο αυτό να μη γίνει το 2004 για να μην συμπέσει με το συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και να μη στερηθεί το τελευταίο εργασίες Υδρογεωλογίας, αλλά να πραγματοποιηθεί το έτος 2005.
 6. Η Επιτροπή τίμησε τον Καθηγητή κ. Γ. Καλλέργη, στη διάρκεια του συνεδρίου της Ξάνθης, για την προσφορά του στην Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και για τη γενικότερη προσφορά του.
 7. Αποφασίστηκε και διοργανώθηκε, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, Ημερίδα στα Γιάννενα, με θεματολογία του υπόγειου υδατικού δυναμικού της Ηπείρου, αλλά και γενικότερα θέματα.
 8. Η Ελληνική Επιτροπή πήρε μέρος (Γ. Στουρνάρας) στην προετοιμασία του Παγκόσμιου Φόρουμ για το νερό, που έγινε στην Ιαπωνία· το 2003, δεν υπήρξε, όμως, ανάλογη ανταπόκριση από τα μέλη της ΕΕΥ.
 9. Η ΕΕΥ ανέλαβε το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, της Επιτροπής Υδρογεωλογίας Διερρηγμένων Πετρωμάτων, της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων (Γ. Στουρνάρας).
 10. Η ΕΕΥ πραγματοποίησε το 1stWorkshoponHydrogeologyofFracturedRocks, στην Τήνο, με τη συμμετοχή Ελλήνων Υδρογεωλόγων από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, το ΙΓΜΕ, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Μελετητών, Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α. Στο Workshop συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος της CommissionofGroundwaterinFracturedRocksJ. Krasny και εκπρόσωποι από Ιταλία (L. Tulipano, G. Sappa, G.Barrocu), Αλβανία (R. Eftimi), Ισπανία (F. Villaroya) και Καναδά (K. Κωστάκη).
 11. Η ΕΕΥ ήλθε σε επαφή με τον Πρόεδρο της ΙΑΗ E. Custodioκαι τον Γ.Γ. A. Skinner, στους οποίους εξέθεσε τις απόψεις και θέσεις της Ελληνικής Επιτροπής. Επανέλαβε τη θέση της για την ίδρυση Επιτροπής με αντικείμενο την υδατική διαχείριση, όπως είχαν ζητήσει μέλη μας. Το Προεδρείο της ΙΑΗ απάντησε ότι το θέμα παραμένει προς εξέταση για να διαπιστωθούν οι απόψεις και άλλων χωρών, όμως, προς το παρόν, τα μέλη μας μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ομάδα εργασίας για την οδηγία Ε.Ε. 60/2000. Για την ομάδα εργασίας αυτή τα μέλη έχουν ενημερωθεί με e-mail, το δε κείμενο επισυνάπτεται και σήμερα. Το Προεδρείο της ΙΑΗ συνεχάρη την Ελληνική Επιτροπή για τη δραστηριότητά της, τόσο στην εγγραφή νέων μελών, όσο και στη συμμετοχή και οργάνωση εκδηλώσεων σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
 12. Η ΕΕΥ οργάνωσε ανοικτές διαλέξεις, στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας και Προέδρου της CommissionofHydrogeologyinFracturedRocks, J. Krasny και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου «LaSapienza» της Ρώμης LuigiTulipano, προέδρου της επιτροπής COST621, για την υφαλμύρωση παρακτίων καρστικών υδροφορέων.
 13. Αποφασίστηκε, συντάχθηκε και απεστάλη η διατύπωση θέσης της Επιτροπής για την υδατική διαχείριση, με αφορμή την Οδηγία 60/2000. Το κείμενο συντάχθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γ. Σούλιο, αφού ελήφθησαν υπ’ όψη οι παρατηρήσεις των Γ. Στουρνάρα, Λ. Τηνιακού, Χ. Σμυρνιώτη και Κ. Μπεζέ και εγκρίθηκε από το Δ.Σ.
 14. Απεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας στο Συνέδριο του ΓΕΩΤΕΕ της Κρήτης για τη μη συμμετοχή της ΕΕΥ στους εισηγητές και προτάθηκε σαν εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΕΥ καθ. Γ. Σούλιος.
 15. Αποφασίστηκε η βράβευση των τριών καλυτέρων εργασιών σε κάθε Υδρογεωλογικό Συνέδριο και η αποστολή τους για δημοσίευση στο περιοδικό της ΙΑΗ, με την προϋπόθεση συναινέσεως του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου.
 16. Αποφασίστηκε η πρόσκληση σχετικού ειδικού ομιλητή σε κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο.
 17. Αποφασίστηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη η ενδεχόμενη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Σλοβενία (σπήλαια, καρστ), με ξενάγηση του Ινστιτούτου Καρστολογίας της Postojna (Α. Kranjc, μέλος της Ακαδημίας της Σλοβενίας και εκδότη του περιοδικού ActaKarsologica), δεν υπήρξε, όμως, ανάλογη ανταπόκριση. Ενδεχομένως, το φετινό καλοκαίρι να ξαναγίνει προσπάθεια διοργανώσεως της εκδρομής, αν υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον.
 18. Αποφασίστηκε η προσπάθεια μετατροπής του Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου σε Διεθνές και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτο, για να έλθει η Ελληνική και Κυπριακή Υδρογεωλογική κοινότητα σε στενότερη επαφή με συναδέλφους άλλων χωρών. Δεύτερο, για να αυξηθεί το κύρος του Συνεδρίου. Τρίτο, για να ικανοποιηθεί το αίτημα πολλών συναδέλφων, που επιθυμούν οι εργασίες τους να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια σε διεθνές επίπεδο, να κρίνονται από διεθνή επιστημονική επιτροπή και η δημοσίευσή τους να είναι σε διεθνή γλώσσα για να είναι προσιτή στους συναδέλφους άλλων χωρών. Σαν πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε ότι το 7ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο (Αθήνα 2005):
  • Θα έχει έμφαση (όπως συνηθίζεται σε όλα τα συνέδριά μας) σε κάποιο θέμα και το θέμα αυτό θα είναι η «Υδρογεωλογία των Διερρηγμένων Πετρωμάτων». Ο λόγος είναι ότι τα διερρηγμένα πετρώματα (πυριγενή, μεταμορφωμένα, ιζηματογενή μη καρστικά) αποτελούν το τελευταίο πεδίο έρευνας στην Υδρογεωλογία (αντικαθιστώντας τις θεωρήσεις περί «αδιαπέρατων πετρωμάτων» ή περί «πετρωμάτων μικρής περατότητας»), αποτελούν την τελευταία «υπόγεια λύση» για πολλές περιοχές και, επί πλέον, γιατί η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας ανέλαβε το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου της Επιτροπής Υδρογεωλογίας Διερρηγμένων Πετρωμάτων, της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων.
  • Θα είναι δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά)
  • Στο πλαίσιό του θα διοργανωθεί και το 2ndWorkshopofMiddleandEastMediterranean (MEM) WorkingGrouponHydrogeologyofFracturedRocks (το 1ο οργανώθηκε στην Τήνο, τον Ιούνιο 2002). Αυτό σημαίνει ότι εργασίες που αναφέρονται σε διερρηγμένα πετρώματα, θα είναι γραμμένες και θα παρουσιαστούν στην Αγγλική γλώσσα, θα ενταχθούν στο Διεθνές Workshop, εφ’ όσον το επιθυμούν οι συγγραφείς. Οσοι συνάδελφοι δεν ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο ή διαπραγματεύονται άλλα υδρογεωλογικά θέματα, μπορούν να γράψουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους στα Ελληνικά ή Αγγλικά και, έτσι, θα δημοσιευθεί και στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
 19. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, που θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Περιέχει το ιστορικό και τις δραστηριότητες της Επιτροπής, διάφορα άλλα ενδιαφέροντα θέματα, φωτογραφική έκθεση, τις πληροφορίες για το Συνέδριο και το Workshop και έχει links με άλλες σχετικές ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες (ΙΑΗ, ΕΓΕ, IAEG, UNESCO, IWHAκ.α.).
 20. Ανοίχτηκε (κυρίως για το Συνέδριο) τραπεζικός λογαριασμός (WebBanking), στην ALPHABANK, με αριθμό 128-002101-142463
 21. Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας καλεί όλους τους συναδέλφους Υδρογεωλόγους, που είναι μέλη της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, να την πλαισιώσουν, εγγραφόμενοι ως μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων (Ι.Α.Η.). Η ετήσια συνδρομή είναι 60 € και περιλαμβάνει τα τεύχη του κορυφαίου περιοδικού GroundwaterHydrology και πρόσβαση (με ειδικό κωδικό) στη βάση δεδομένων και τη βιβλιοθήκη της ΙΑΗ. Υπενθυμίζεται ότι μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας είναι όσοι είναι μέλη της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων (Ι.Α.Η. Η συνδρομή αφορά εξ ολοκλήρου τη Διεθνή Ενωση. Η εγγραφή γίνεται μέσω του διαδίκτυου (www.iah.org), ή ταχυδρομικώς (IAH, POBox 9, Kenilworth, CV8 1JG, UK, fax +44 1296 856561).
 22. Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας καλεί όλους τους συναδέλφους Υδρογεωλόγους να πλαισιώσουν τις επιστημονικές επιτροπές της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων, για να πάρουμε μέρος στη διεθνή επιστημονική προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει με άμεση επαφή του ενδιαφερόμενου με τον υπεύθυνο κάθε επιτροπής, μέσω του διαδίκτυου (www.iah.org). Οι Επιτροπές που δημιουργήθηκαν προσφάτως και δεν έχουν προχωρήσει πολύ στην επεξεργασία των θεμάτων τους και, συγχρόνως, φαίνονται ενδιαφέρουσες από Ελληνικής πλευράς, είναι (βεβαίως υπάρχουν και άλλες, στις οποίες μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει και οι οποίες υπάρχουν στο Siteτης ΙΑΗ) είναι:
 • COMMISSIONONAQUIFERDYNAMICSANDCOASTALZONEMANAGEMENTChairman: GiovanniBARROCU, Dept. DiIng. DelTerritorioUniversity, Piazzad´Armi, Cagliari, 09123, ITALY (barrocu@unica.it)
 • COMMISSION ON GROUNDWATER DEPENDED ECO-SYSTEMS Chairman: Christine COLVIN, CSIR, PO Box 320, Stellenbosch, 7600, SOUTH AFRICA (ccolvin@csir.za)
 • WORKING GROUP ON GROUNDWATER AND CLIMATE CHANGE Convernor: Nico GOLDSCHEIDER, CHYN, University of Neuchatel, Rue Emil-Argand 11, Neuchatel, CH-2007, Suisse (nico.goldsheider@unine.ch)
 • COMMISION ON MANAGING AQUIFER RECHARGE Chairman: Peter DILLON, Centre for Groundwater Studies, CSIRO Land and Water, Private Bag 2, Glen Osmund , AUSTRALIA
 • COMMISSION ON TRANSBOUNDARY AQUIFERS Chairman: Shaminder PURI, Scott Wilson, Avalon House, Marcham Road, Abingdon, OX14 1UG, UK (shammypuri@aol.com)
 • COMMISSIONONHYDROGEOLOGYOFHARDROCKSChairman: JiriKRASNY (Η Ελληνική πλευρά έχει την ευθύνη συντονισμού της Ομάδας Εργασίας Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, επομένως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απ΄ ευθείας με μας)
 • Δημιουργήθηκε, μόλις τώρα, Ομάδα Εργασίας σχετική με τη μελέτη και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 60/2000 περί Διαχειρίσεως του Υδατικού Δυναμικού. Επειδή το θέμα είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο, σας αποστέλλουμε, για άλλη μια φορά, συνημμένως την πρόσκληση της ΙΑΗ για την πλαισίωση της Ομάδας αυτής.

Οσοι συνάδελφοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε κάποια επιστημονική επιτροπή, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν.

 1. Η «Διεθνής Ενωση Ιστορίας του Νερού» (InternationalWaterHistoryAssociation- IWHA), δραστηριοποιείται εδώ και δύο, περίπου, χρόνια, έχει πραγματοποιήσει διασκέψεις και έχει ανοίξει συζητήσεις, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διάφορα θέματα. Επί πλέον, προγραμματίζει και την έκδοση περιοδικού. Οσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις δραστηριότητές της, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας (Γ. Στουρνάρας)²

Το Δ.Σ. Ευχαριστεί τους συναδέλφους που, με μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία, ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα και συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου και του 2ndWorkshopofMiddleandEastMediterranean (MEM) WorkingGrouponHydrogeologyofFracturedRocks. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι οι Α. Αλεξόπουλος, Μ. Σταυροπούλου, Ρ. Κούτση, Δ. Λεωνιδοπούλου, Κ. Μποτσιαλάς, Θ. Αθητάκη, Α. Λιονή, Σ. Μπηλιώνης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γ. Μιγγίρος, Γ. Σταμάτης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), Ν. Λαμπράκης (Πανεπιστήμιο Πάτρας), Κ. Παυλόπουλος, Χ. Χαλκιάς, Ε. Καρύμπαλης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Κ. Νίκας, Π. Σαμπατακάκης, Φ.Χαρμανίδης (ΙΓΜΕ), Β. Παπαδάκου (Υπ. Γεωργίας), Κ. Αντωνιάδης (Συνήγορος του Πολίτη), Θ. Μπέλλος (Νομαρχία Αθηνών), Μ. Ελευθερίου (LDKECO), Κ. Κωνσταντίνου (Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου).

Τέλος, αν υπάρξει ενδιαφέρον, μπορούμε να συναντηθούμε πριν από τις εκλογές της ΕΓΕ, όπου θα γίνουν και οι εκλογές για την Επιτροπή Υδρογεωλογίας, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ή άλλα, το ρόλο και τις προοπτικές της Επιτροπής, τις προσεχείς δραστηριότητές μας, τις υποδείξεις προς το νέο Ε.Γ. που θα εκλεγεί, ενδεχόμενες επιθυμίες για υποψηφιότητες κ.α. Αν επιθυμείτε να οργανωθεί μια τέτοια συνάντηση (ενδεχομένως λίγη ώρα πριν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΓΕ), στείλτε μας E-mail ή ενημερώστε μας με κάποιον άλλο τρόπο.

Παρακαλούμε, ενημερώστε όσους συναδέλφους εκτιμάτε ότι ενδιαφέρονται για την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τις παραπάνω ή άλλες ανάλογες δραστηριότητες και δεν βρίσκονται στον κατάλογο αποδεκτών του μηνύματος αυτού.

Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2004-02-06,

Γ. Στουρνάρας

Ακολουθεί το επισυναπτόμενο κείμενο

At both the IAH XXXII Congress and Council (October 2002) and the IAH Executive Meeting (December 2002) discussions were held on how best IAH, as the internationally-recognised competent professional association dealing with groundwater issues, should more actively support the “groundwater dimensions” of EC-WPFD implementation.

IAH has many national groups and a large membership in EU countries (around 1,500). Whilst numerous individual members are already involved with EC “Framework Directive” and “Groundwater Daughter Directive” development and implementation issues as part of their daily professional work, it was decided - on grounds of relative effectiveness and available resources - that it would not be appropriate .for IAH to attempt to become involved “across-the-board” on the groundwater dimensions of the directives.

It was considered that it would be better, from the view-point of both IAH support to the EC Environment Directorate and service to IAH members themselves, for IAH to concentrate on three actions where it has either a clearly-defined obligation and/or the “competitive edge”:

• Development, probably via workshops, of an approach for structuring implementation of various groundwater provisions according to hydrogeological settings (e.g. Quaternary glacial cover over deep aquifers, karst limestone terrains, major alluvial plains) - in the belief that much counterproductive discussion on directive implementation, and variability of interpretation, originates through lack of appreciation of hydrogeological diversity (deep-shallow aquifer and surface-groundwater relations, aquifer pollution vulnerability, etc).

Production of an IAH booklet (with external sponsors still to be defined) including two separate sections:

•   a concise, but annotated, summary of the groundwater dimensions of the EC-WPFD for practising groundwater professionals;

•   a discussion on     the issue of hydrogeological diversity and its effects on implementation of the directives.

• Promotion of more activity by IAH National Groups to propagate and discuss the various groundwater facets of the Framework Directive, such as those of the Spanish Group (Zaragoza -November 2002) and the UK Group (Birmingham

• April 2003).

A small network of IAH Western European National Groups and EU 2005 Candidate Country representatives has been formed to promote such actions. At present they comprise:

Xavier Sanchez-Vila, Spain (xavier.sanchez-vila@upc.es)

Catherine Coxon, Ireland (cecoxon@tcd.ie)

Matthias Eiswirth,Germany (matthias. eiswirth@bio-geo. uni-karlsruhe. de)

• Jacobus de Vries, Netherlands (vrij@geo.vu.nl)

Paul Ashley, UK (RPA@mm-camb.mottmac.com)

Bernardas Paukstys, Lithuania (bernadas@iti.lt)

• Stephen Foster, IAH Vice President (W. Europe) (iahfoster@aol. corn)

• Dr Wilhelm Struckmeier, IAH Executive/Treasurer (w. struckmeier@bgr. de)

Background to the EU Water Framework Directive

The Water Framework Directive, adopted in Europe in 2000 and due for implementation over the next 15 years, is an ambitious programme of reviewing water management objectives at the river basin scale across the whole of Europe, including the accession states. The directive will set targets for ecological, chemical and quantitative status for all waters and will be supported by a new "daughter" directive covering groundwater. This daughter directive is still under active negotiation and is yet to be agreed. The Water Framework Directive also underpins the European Union's Water Initiative "Water for Life" launched at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in September 2002 in support of the UN Millennium Goals.

For more details of the Water Framework Directive see

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html and for the EU Water for Life Initiative see http://europa.eu.int/comm/research/water-initiative/index en.html

CALENDAR

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιερά Οδός 75,

11855, Βοτανικός

Αθήνα, Ελλάδα

Newsletter