HomeANNOUNCEMENTSΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝDetails - Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου για τον νόμο Ν.3199/2003

Email Print

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Event 

Title:
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου για τον νόμο Ν.3199/2003
When:
17.12.2003
Category:
Αρχείο Ανακοινώσεων

Description

Αναδημοσιεύουμε την απόφαση του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Γεωλόγων Δημοσίου, σε σχέση με τον Νόμο 3199/2003 όπου προβλέπεται η Συγκρότηση Υπηρεσιών Ύδατος (Κ.Υ.Υ) στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και Διευθύνσεων Ύδατος στις Περιφέρειες :

Με το Ν.3199/2003 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων με την Οδηγία 2000/60 Ε.Ε.

Βασική προϋπόθεση για την εναρμόνιση, σύμφωνα άλλωστε και με τις διατάξεις που περιλήφθηκαν στον προαναφερόμενο νόμο, είναι η συγκρότηση και λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Διευθύνσεων Υδάτων στις Περιφέρειες.

Για το θέμα αυτό υπάρχει ανειλημμένη υποχρέωση της χώρας να δημιουργήσει τις προαναφερόμενες διοικητικές δομές με καταληκτική ημερομηνία την 22/06/2004. Σύμφωνα με την κοινά ακολουθούμενη στρατηγική στην Ε.Ε. οφείλομε στην προαναφερόμενη ημερομηνία να γνωστοποιήσουμε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα τηλέφωνα και τα ονόματα του ανθρωπίνου δυναμικού των παραπάνω υπηρεσιών. Έχουμε, δηλαδή, ως χώρα καθυστερήσει ένα χρόνο, ενώ τα άλλα κράτη-μέλη σταδιακά συμμορφώνονται.

 

Ο σύλλογός μας, θέλοντας να συμβάλει εποικοδομητικά στις διαδικασίες συγκρότησης των παραπάνω Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων που αυτές θα διεκπεραιώνουν, προτείνει τα ακόλουθα :

 

α) Όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον Ν.3199/2003, την Οδηγία 2000/60 Ε.Ε. και τα Παραρτήματά της, σε σχέση πάντοτε με τις υφιστάμενες συνθήκες στη χώρα μας, κρίνουμε απαραίτητη την ενασχόληση και Γεωλόγων σε θέματα όπως παρακάτω ενδεικτικά αναφέρονται :

-          ποσοτικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων (δίκτυα υπογείων υδάτων, επιφανειακών υδάτων, δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών, κ.λ.π.)

-          επεξεργασίας και αξιολόγησης των συλλεγομένων στοιχείων των προαναφερομένων δικτύων, είτε σε πρωτογενές επίπεδο είτε με μελέτες (υδατικών ισοζυγίων, υδρογεωλογικές, τεχνητού εμπλουτισμού, κ.λ.π.)

-          ποιοτικής παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων όσον αφορά το φαινόμενο της υφαλμύρινσης και φυσικής ρύπανσης από γεωλογικούς σχηματισμούς.

-          συμμετοχής στην έκδοση αποφάσεων και λήψη μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων με γνώμονα την πολυπλοκότητα στην γεωλογική δομή της χώρας

-          συμμετοχής στην έκδοση αδειών χρήσης νερού και κατασκευής υδροληπτικών έργων

-          τήρησης μητρώου γεωτρήσεων, πηγαίων αναβλύσεων κ.λ.π.

 

β) Όσον αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών, προτείνουμε να στελεχωθούν :

-          οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, με τρεις (3) τουλάχιστον Γεωλόγους η κάθε μία, για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου που αναλαμβάνουν άμεσα

-          η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων με έξι (6) Γεωλόγους κατανεμημένους ανά δύο (2) σε κάθε μία από τις τρεις Διευθύνσεις, που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα συσταθούν.

Αποψή μας είναι ότι πρέπει ο προσδιορισμός των επιστημονικών κλάδων να είναι σαφώς προσδιορισμένος και να μην περιγράφεται με τον γενικό τίτλο «Γεωτεχνικοί». Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν με ακρίβεια με τον ίδιο τρόπο και οι υπόλοιποι επιστημονικοί κλάδοι.

 

Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και αναγκαία, με δεδομένο ότι τα τελευταία 20 χρόνια, μόνο για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων σε κάθε νομό, είχε θεωρηθεί απαραίτητο και χρησιμοποιείτο στις σχετικές επιτροπές και ένας Γεωλόγος (δηλαδή πολύ μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που εμείς προτείνουμε).

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και διευκρίνιση στις διαδικασίες κατάρτισης των Κ.Υ.Α.

 

Για το Δ. Σ.

 

                           Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                                                        

 

                         Στ. Παπαδάκου                                           Κ. Πηλαλητός

CALENDAR

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιερά Οδός 75,

11855, Βοτανικός

Αθήνα, Ελλάδα

Newsletter