HomeANNOUNCEMENTSΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥDetails - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2015

Email Print

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Event 

Title:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2015
When:
20.03.2015
Category:
Δελτία Τύπου

Description

logo-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

logo

HELLENIC COMMITTEE OF HYDROGEOLOGY

logo-1

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
22 Μαρτίου 2015

 

Poster water day 2015

Με το παγκόσμιο μήνυμα «Νερό και Βιώσιμη / Αειφόρος Ανάπτυξη 2015» ο ΟΗΕ αποσκοπεί, και αυτή τη χρονιά, στην ανάδειξη του σοβαρού προβλήματος της κρίσης του νερού, στην ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και γενικότερα της κοινής γνώμης στο θέμα αυτό.

Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν το 1993 και πραγματοποιούνται την ημέρα αυτή, αναδεικνύουν την σοβαρότητα του προβλήματος. Παρά την προσπάθεια αυτή του ΟΗΕ, τα στατιστικά αποτελέσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πραγματικά τρομάζουν. Σήμερα, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από την έλλειψη βασικών προϋποθέσεων υγιεινής που βασίζονται στο νερό, με αποτέλεσμα 5 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως παιδιά, να πεθαίνουν από επιδημίες, που όμως μπορούν να προληφθούν. Οι προαναφερόμενοι αριθμοί προφανώς θα βαίνουν αυξανόμενοι στο άμεσο μέλλον, εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις των ειδικών που σχετίζονται με την αποσταθεροποίηση του κλίματος.

Το νερό δεν είναι ένα αγαθό που αυξάνεται ανάλογα με τη ζήτηση, όπως άλλα αγαθά που μπορεί να παράγει ο άνθρωπος. Ήδη σήμερα, η έλλειψή του, δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές αναστατώσεις. Η αύξηση του πληθυσμού, οι κλιματικές αλλαγές, οι επεμβάσεις στο περιβάλλον, η εντατικοποίηση γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν στη μείωση των αποθεμάτων και την ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων. Τα αναπτυξιακά μοντέλα λειτουργούν συνήθως αδιάφορα προς τη φύση και τους μηχανισμούς της. Η αύξηση της ζήτησης του νερού και η ταυτόχρονη ρύπανση και μείωση των υδάτινων πόρων, δεν είναι παρά τα σημάδια της κρίσης του νερού σε παγκόσμια κλίμακα.


 Στην Ελλάδα, το πρόβλημα του νερού παραμένει πάντα επίκαιρο και εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη διαχειριστικών πρακτικών και την υπερκατανάλωση, που οφείλεται τόσο στην ανυπαρξία ορθολογικής χρήσης, όσο και στην ύπαρξη πεπαλαιωμένων υποδομών στα δίκτυα της άρδευσης και της ύδρευσης μεγάλων πόλεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης νερού στη χώρα μας κατέχει, βέβαια, η γεωργία που φτάνει το 80%. Ο μεγάλος αριθμός των γεωτρήσεων, άλλων νόμιμων και άλλων παράνομων, που έχουν κατασκευασθεί σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, έχουν συμβάλλει, μέσω των υπεραντλήσεων των υδροφόρων οριζόντων, στην μεγέθυνση του ποσοτικού και ποιοτικού προβλήματος των υπόγειων νερών. Η υφαλμύρινση τους σε πολλές παράκτιες περιοχές είναι μία πραγματικότητα. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στα φυσικά υπόγεια υδροσυστήματα έχουν δημιουργήσει καταστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες. Η αποκατάσταση είναι εργασία πολύ δύσκολη, ακριβή, χρονοβόρα και με αποτελέσματα κατώτερα από αυτά που συνήθως αναμένουμε.

Παράλληλα, ο τουρισμός, σημαντικός παράγοντας της εθνικής οικονομίας μας, δεν στηρίζεται σε βιώσιμες και ορθές πρακτικές, γεγονός που επιβαρύνει τις ευάλωτες περιοχές, όπως τα νησιά, που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζονται από περιορισμένη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων.

Η ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών που χαρακτηρίζει πολλές περιοχές της χώρας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωποι και οι επόμενες γενιές. Η Πολιτεία οφείλει να ασχοληθεί πιο αποτελεσματικά με την υδατική διαχείριση. Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο για την προστασία και διαχείριση των νερών, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη χώρα μας. Η επιτυχία εφαρμογής της προϋποθέτει συνεργασία όλων των φορέων και οργανώσεων.

Το νερό, ως φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος, απαραίτητος για κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, είναι ένα ιδιαίτερο δημόσιο αγαθό. Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας θεωρεί αναγκαία και στηρίζει την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την ποσοτική και ποιοτική διασφάλιση των υδατικών πόρων της χώρας και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού.

 

Για το Ε.Γ. της Ε.Ε.Υ.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σταμάτης
Καθηγητής Γ.Π.Α.

 

CALENDAR

« March 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιερά Οδός 75,

11855, Βοτανικός

Αθήνα, Ελλάδα

Newsletter