HomeΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΥΝΕΔΡΙΑ8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου & 3rd MEM Workchop on Fissured Rocks Hydrology ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Το 8ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, της οποίας όλα τα μέλη αποτελούν και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων (IAH) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γεωλόγων & Μεταλλειολόγων Κύπρου.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την περίοδο 8-10 Οκτωβρίου 2008 και θα ακολουθήσει μονοήμερη εκδρομή σε ενδιαφέρουσες θέσεις νερού στην Αττική.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και το 3rd  MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσία και ανάπτυξη απόψεων και λύσεων στα σύγχρονα Υδρογεωλογικά προβλήματα, σε συνδυασμό με την προαγωγή της θεωρητικής γνώσης και της επιστήμης. Έμφαση δίνεται γενικά στο «Νερό και Περιβάλλον» καθώς επίσης στην «Υδρογεωλογία των Διερρηγμένων Πετρωμάτων», τα οποία  σήμερα αποτελούν για πολλές ευαίσθητες περιοχές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την τελευταία «υπόγεια λύση». 

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ του 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology τα Αγγλικά. 

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα κύρια αντικείμενα του Συνεδρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Καρστική Υδρογεωλογία
  2. Υδρογεωλογία Συνεχούς Μέσου
  3. Υδρολογία Μέσου Ασυνεχειών
  4. Υδρολογία
  5. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
  6. Περιβαλλοντική Υδρολογία
  7. Γεωθερμία
  8. Υδροχημεία
  9. Γεωτεχνική Μηχανική και Νερό
  10. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το νερό

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ POSTERS

Προβλέπεται ειδική Συνεδρίαση Posters. 

ΕΚΔΡΟΜΗ

11 Οκτωβρίου 2008: “Αττικό Περιβάλλον και Νερό”.

Ημερήσια εκδρομή, η οποία θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε θέσεις, φυσικές ή ανθρωπογενείς, οι οποίες σχετίζονται με το νερό, πολλές από τις οποίες έχουν ιστορική σημασία. 

ΕΚΘΕΣΗ

Προβλέπεται η διοργάνωση έκθεσης Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Εκδόσεων. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πριν Μάρτιο 2008 Για τα μέλη της IAH & ΕΓΕ 200€
Κανονικό 250€
Μετά Για τα μέλη της IAH & ΕΓΕ 250€
Κανονικό 300€
Κόστος εκδρομής Τέλος δήλωσης Ιούνιος 2008 50€

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έγκαιρη εγγραφή (με έκπτωση) Μέχρι την 31η Μαρτίου 2008
Κανονική εγγραφή (αυξημένη τιμή) Μετά την 31η Μαρτίου 2008
Υποβολή εργασιών Μέχρι την 31η Μαρτίου 2008
Αποδοχή εργασιών Μέχρι τη 30η Ιουνίου 2008
Πρόγραμμα Συνεδρίου 2η Εβδομάδα Σεπτεμβρίου
Συνέδριο 8-10 Οκτωβρίου 2008
Εκδρομή 11 Οκτωβρίου 2008
Εγγραφή συμμετοχής στην εκδρομή Μέχρι 30 Ιουνίου 2008

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Συνέδριο θα δημοσιεύσει τόμο με τις πλήρεις εργασίες, ο οποίος θα διανεμηθεί στους συνέδρους κατά την έναρξη. Ο τόμος θα περιλαμβάνει, τόσο τις εργασίες που θα ανακοινωθούν προφορικά, όσο και αυτές που θα παρουσιασθούν σε μορφή αφίσας-poster.

Θα αποσταλεί εξ αρχής η πλήρης εργασία, σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) ταχυδρομικά.

Η αποστολή περιλήψεων ή εκτεταμένων περιλήψεων δεν θα γίνει δεκτή.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή Microsoft Word έτοιμες για ανατύπωση (camera ready) με βάση τις ακόλουθες οδηγίες και να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Καθηγητής Γ. Μιγκίρος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικό Τμήμα

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών &

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

Τ.Θ. 27602 ,  100 20 Βοτανικός 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 

Η 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. 

Η υποβολή των εργασιών είναι υποχρεωτική για κάθε παρουσίαση (προφορική ή poster) στο Συνέδριο.

Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει σε δύο εργασίες ανά θεματικό πεδίο, είτε ατομικές, είτε ομαδικές.

Μαζί  με την εργασία, ο συγγραφέας θα διευκρινίζει τι εποπτικό μέσο (PowerPoint, Overhead Projector, Slides Projector) θα χρειαστεί για την παρουσίαση.

Για να παρουσιαστεί και να δημοσιευτεί η εργασία στα Πρακτικά, θα πρέπει, τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων να έχει γραφτεί στο Συνέδριο. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες συγγραφής των εργασιών, ώστε κάθε εργασία να έχει την κατάλληλη δομή.

Γλώσσα: Οι εργασίες που θα γραφτούν στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να περιέχουν εκτεταμένη περίληψη στην αγγλική. Οι εργασίες που θα γραφτούν εξ ολοκλήρου στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, θα περιέχουν κανονική περίληψη στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα αντίστοιχα.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, υποχρεωτικά θα πρέπει να παρουσιαστούν και να γραφτούν στην αγγλική γλώσσα.

Τα Posters μπορεί να είναι στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά. Θα ήταν προτιμότερο όμως να χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα για την καλύτερη κατανόηση από όλους τους ξένους συνέδρους.

Έκταση της εργασίας: Η κάθε εργασία δεν θα υπερβαίνει τις 9 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων, πινάκων και της βιβλιογραφίας.

Χαρακτήρες: Οι χαρακτήρες σεολόκληρο το άρθρο να είναι Times Νew Roman 11pt και το διάστημα μεταξύ των γραμματοσειρών θα είναι μονό.

Περιθώρια: Οι διαστάσεις του κειμένου κάθε σελίδας θα πρέπει να είναι 15cm (πλάτος) Χ 24cm (ύψος), δηλαδή από όλες τις πλευρές να υπάρχει περιθώριο 3cm.

Αρίθμηση σελίδων: δεν θα υπάρχει καμία αρίθμηση σελίδων ούτε headers και footers.

Τίτλος της εργασίας: Ο τίτλος να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα (Bold Times Νew Roman 11pt) στο κέντρο της σελίδας.

Ονόματα συγγραφέων: Ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων με κεφαλαία γράμματα, Regular Times Νew Roman 11pt, στο κέντρο της σελίδας. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων και εφόσον αυτοί ανήκουν σε διαφορετικά Ιδρύματα, τότε αριστερά από το όνομα του κάθε συγγραφέα να αναγράφεται με αριθμητικό σύμβολο σαν εκθέτης η αντιστοιχία του Φορέα στον οποίο ανήκει (π.χ.  1ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.).

Ονόματα φορέων: Τα ονόματα των φορέων αναγράφονται στο κέντρο της σελίδας με Regular Times Νew Roman 11pt, με την αντίστοιχη αναφορά με αριθμητικό σύμβολο στα αριστερά (π.χ. 1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Ορυκτολογία-Γεωλογίας,……).

Λέξεις κλειδιά: Ακολουθούν 3-5 λέξεις κλειδιά για το αντικείμενο της εργασίας στα ελληνικά και αγγλικά. Οι τίτλοι Λέξεις κλειδιά και Key words θα είναι με έντονα γράμματα (Bold Times Νew Roman 11pt) χωρίς αρίθμηση.

Περίληψη: Ακολουθεί η περίληψη στα ελληνικά (μέχρι 250 λέξεις).

Τίτλος εργασίας στην αγγλική γλώσσα: Μετά από μια κενή γραμμή ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Abstract: Εκτενής περίληψη στα αγγλικά, εφ’ όσον η εργασία είναι γραμμένη στα ελληνικά. 

Οι τίτλοι Περίληψη και Abstract θα είναι με έντονα γράμματα (Bold Times Νew Roman 11pt) χωρίς αρίθμηση.

Ακολουθεί το κυρίως κείμενο της εργασίας.

Επικεφαλίδες: Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων θα είναι αριθμημένες (π.χ. 1. Εισαγωγή, 2. Μεθοδολογία) και με έντονα γράμματα (Bold Times Νew Roman 11pt). Μεταξύ των κεφαλαίων θα υπάρχει μια κενή γραμμή. Οι επικεφαλίδες των υπο-κεφαλαίων θα είναι με πλάγια (italics) και έντονα γράμματα (Italics Bold Times New Roman 11pt) και θα αριθμούνται ως 2.1 Δειγματοληψία και αναλύσεις, 2.2 Στατιστική επεξεργασία, 2.3 Χωρική κατανομή των στοιχείων κλπ.

Κυρίως κείμενο: Ακολουθεί αμέσως το κείμενο με κανονικά γράμματα (Regular Times Νew Roman 11pt) χωρίς εσοχή στην αρχή της παραγράφου. Δεν παρεμβάλλεται κενή γραμμή μεταξύ παραγράφων.

Σχήματα: Τα σχήματα να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο και στην κατάλληλη θέση. Να αναφέρονται στο κείμενο με αρίθμηση (π.χ. Σχήμα 1).

Οι λεζάντες των σχημάτων θα τοποθετούνται κάτω από το αντίστοιχο σχήμα με πλάγια γράμματα (Italics Times Νew Roman 11pt).

Οι εργασίες που θα γραφτούν στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει η λεζάντα να είναι γραμμένη τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επίσης οι εργασίες που θα γραφτούν στη γαλλική γλώσσα, θα πρέπει η λεζάντα να είναι γραμμένη τόσο στην γαλλική, όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Όλα τα σχήματα θα δημοσιευθούν σε μαύρο-άσπρο. Όσα σχήματα υποβληθούν έγχρωμα θα μετατραπούν σε μαύρο-άσπρο.

Τα σχήματα, χάρτες, διαγράμματα καθώς και λέξεις ή μικρά κείμενα που εμπεριέχονται σε αυτά θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτα μετά τη σμίκρυνση στις διαστάσεις της τελικής εκτύπωσης (σμίκρυνση περίπου κατά 30 %). Οι χάρτες θα πρέπει να έχουν κλίμακα και προσανατολισμό.

Οι διαστάσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι 12 Χ 15cm.

Πίνακες: Οι πίνακες να είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο και στην κατάλληλη θέση. Να αναφέρονται στο κείμενο με αρίθμηση (π.χ. Πίνακας 1). Οι τίτλοι των πινάκων να τοποθετούνται πάνω από τον αντίστοιχο πίνακα με πλάγια γράμματα (Italics Times Νew Roman 11pt) και να είναι γραμμένες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Εξισώσεις, τύποι και σύμβολα: Θα πρέπει να τοποθετηθούν όπου είναι δυνατόν με χρήση του «equation editor» και να έχουν αρίθμηση, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα

                                                                                                      (1)

Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία να μπαίνει στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά. Οι αναφορές στο κείμενο γίνονται ως εξής:

(Todd 1980) ή (Lambrakis and Kallergis 2000) ή (Plummer et al. 1990).

Η αναγραφή της βιβλιογραφίας στον πίνακα αναφορών θα έχει ως εξής:

Α) Αναφορά σε βιβλίο:

Todd D.K. 1980. Groundwater hydrology. John Wiley & Sons, New York.

Β) Αναφορά σε άρθρο περιοδικού:

Plummer L, Busby J and Lee R. 1990. Geochemical modeling in the Madison aquifer in parts of Montana, Wyoming and South Dakota. Water Resources Research 26:1981-2014.

Γ) Αναφορά σε άρθρο Πρακτικών Συνεδρίου:

Lambrakis Ν. and Kallergis G. 2000. Freshening under natural conditions of coastal aquifers polluted from sea water intrusion. In: Proc of the 3rd International Conference on the Geology of the Eastern Mediterranean, Nicosia, Cyprus, 1998, pp 341-345,

Δ) Αναφορά σε Διδακτορική Διατριβή:

LeBorn, S. 1999. Multiple methods for convection dominated problems. PhD Thesis, University of Kiel, Germany. 
 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης της εργασίας από τους κριτές, θα επιστραφεί στον συγγραφέα ή στους συγγραφείς για τις απαραίτητες διορθώσεις.

Η αναδιατυπωμένη εργασία θα αποστέλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο.doc σε CD στην προαναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς επίσης και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημείωση: παρακαλούνται οι συνάδελφοι που στέλνουν e-mails στην παραπάνω διεύθυνση να γράφουν στο «Θέμα» το ακόλουθο: 8th International Hydrogeological Congress.

ΕΚΔΡΟΜΗ

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008: “Αττικό Περιβάλλον και Νερό”.


Προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή, η οποία θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε θέσεις, φυσικές ή ανθρωπογενείς, οι οποίες σχετίζονται με το νερό, πολλές από τις οποίες έχουν ιστορική σημασία.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή θα πρέπει να συμπληρώσουν στην συνημμένη δήλωση την συμμετοχή τους. Η απόδειξη πληρωμής του ποσού συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί στην Οργανωτική Επιτροπή με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συνεδρίου ή του Fax.
Η πραγματοποίηση αυτής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των Συνέδρων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.


Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρόνο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) «Τελετή έναρξης»

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου η «Τελετή έναρξης» στην αίθουσα τελετών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός.
Θα ακολουθήσει «Βραδιά Υποδοχής» στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός.

β) «Επίσημος δείπνος»
Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ θα παραθέσει επίσημο δείπνο στην αίθουσα του ξενοδοχείου "ATHENS IMPERIAL".
 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρόνο μαζί με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλησε στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, όπου θα διεξαχθεί το 8ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο & 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, ειδικές τιμές διαμονής για τους συμμετέχοντες Συνέδρους, οι οποίες αναφέρονται στο επισυναπτόμενο κατάλογο πιο κάτω.

Επίσης παρατίθεται ένας ενδεικτικός κατάλογος Ξενοδοχείων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου. Οι σχετικές ειδικές τιμές εξασφαλίσθηκαν για τους Συνέδρους για όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι θα πρέπει κατά τη δήλωσή τους στο Ξενοδοχείο να αναφέρουν τη συμμετοχή τους στο 8ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο για να τύχουν της ειδικής τιμής.

Οι Σύνεδροι παρακαλούνται να φροντίσουν εγκαίρως για τη διαμονή τους.

Κατάλογος Ξενοδοχείων - Προσφορά ειδικών τιμών για τους Συνέδρους

Θέσεις Ξενοδοχείων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ
Αντιπρόεδρος: Ελ. ΤΗΛΗΓΑΔΑΣ.
Γενικός Γραμματέας: Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ειδικοί Γραμματείς: Ειρ. ΚΑΥΚΑΛΑ, Ειρ. ΤΡΙΚΟΙΛΗ,
Ταμίας: Σπ. ΠΛΕΣΣΑΣ
Υπεύθυνοι Παρουσίασης Aνακοινώσεων: Βασ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ε. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Υπεύθυνοι Παρουσιάσεων poster: Κ. ΣΕΡΕΛΗΣ, Λ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υπεύθυνοι Εκθέσεων: Θ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ,
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Κ. ΜΙΡΜΗΡΗΣ

Μέλη: Θ, ΜΙΜΙΔΗΣ, Κ. ΠΑΡΠΟΔΗΣ, Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Δ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Βαρβ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Μ. ΓΙΟΞΑΣ, Α. ΛΙΟΝΗ, Κ. ΝΙΚΑΣ, Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ Α. ΒΙΤΩΡΙΟΥ, Π. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ, Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ, Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ, Θ. ΜΠΕΛΛΟΣ
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Γεωλόγων-Μεταλλειολόγων Κύπρου: Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκπρόσωπος Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας: Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Καθηγητής Γ. Μιγκίρος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενικό Τμήμα
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών &
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Τ.Θ. 27602 ,  100 20 Βοτανικός


Τηλ.- Tel.:                            ++30 210 5294157+30 210 5294157
Fax:                                      ++30 210 5294161
Κινητό/mobile:                     ++30 6944248315+30 6944248315
e-mail :                                 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
website:                               http://www.iah-hellas.geol.uoa.gr

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιερά Οδός 75,

11855, Βοτανικός

Αθήνα, Ελλάδα

Newsletter